...co mě tak napadlo.
..::Zpět::..Počitadlo přístupů

Taková jednoduchá blbost, která vám zjistí, kteří uživatelé (podle IP) navštívili vaš stránku a kolikrát. A taky registruje počet zobrazení jednotlivých stránek.

<? 
#####################################################################
#           Jednoduchý script pro počítání návštěvnosti             #
#                                                                   #
#  Author      :  Yim                                               #
#  Date        :  19.10.2003                                        #
#  E-mail      :  Yim@centrum.cz                                    #
#  Website     :  http://eYim.net                            #
#                                                                   #
#####################################################################

include "./config.php"//vkládá soubor, kde je připojení k DB
//definice proměnných
$ipadresa=$REMOTE_ADDR//zjištění IP Adresy
$time=time();
$COUNTER="counter"//název tabulky s počitadlem
$SOUCET="soucet";
$doba=180//doba za kterou se započítá stejná IP podruhé a jak dlouho se počítá přítomnost jednoho uživatele
$P=$a //proměnná, která řídí načítanou stránku
//konec definice proměnných
$MSQ=MySQL_Query("SELECT * FROM $COUNTER WHERE IP='$ipadresa'");
$byltu=@MySQL_Fetch_Array($MSQ);
$byl=$byltu['kdy']+$doba;
if (
$byl<$time): //zjistí, jestli je uživatel podle časové prodlevy ještě online
    
if (COUNT($byltu['IP'])==1):// zjistí, jestli už tu uživatel dané IP byl
        
$kolikrat=$byltu['kolikrat']+1;
        
MySQL_Query("UPDATE $COUNTER SET kdy=$time, kolikrat=$kolikrat WHERE IP='$ipadresa'"); //Volží čas návštěvy a zvýší jejich počet o jedna
    
else:
        
MySQL_Query("INSERT INTO $COUNTER VALUES ('$ipadresa', '$time', '1')"); //vloží do db novou IP
    
endif;
else:
endif;
$souc=MySQL_Query("SELECT * FROM $SOUCET WHERE ID=$P"); //zjistí, jestli už tato stránka byla zobrazena
$soucet=MySQL_Fetch_Array($souc);
if (
COUNT($soucet['ID'])==1): //pokud ano, přičte k návštěvnosti +1
    
$poc=$soucet['pocet']+1;
    
MySQL_Query("UPDATE $SOUCET SET pocet='$poc' WHERE ID='$P'");
else: 
//jinak vloží nový řádek pro tuto stránku
    
MySQL_Query("INSERT INTO $SOUCET VALUES ('$P', '1')");
endif;

/**********Předání proměnné *************/
$jeonline=$time-$doba;
$X MySQL_Query("SELECT COUNT(IP) FROM $COUNTER WHERE kdy>'$jeonline'"); //zjistí, kolik uživatelů je online
$Y=MySQL_Result($X,0,0);
if (
$Y==1)://tady už jen skloňuje větu
    
$uzivatelu="Právě je zde $Y uživatel";
elseif ((
$Y==2)||($Y==3)||($Y==4)):
    
$uzivatelu="Právě jsou zde $Y uživatelé";
elseif ((
$Y>4)||($Y<1)):
    
$uzivatelu="Právě je zde $Y uživatelů";
endif;
//Teš stačí jen někam vložit "ECHO $uzivatelu;" a vypíše se na tom místě hláška výše napsaná.
?>


Stáhnout Download..::Zpět::..